Alfrida

Stormen Alfrida drabbade norra Europa i början av 2019. Jag kan inte påstå att jag minns något av detta.

I Västra Götaland där jag befinner mig idag har vinden varit försiktig och det har bjudits på lite luckor i molntäcket, temperaturen har hållit sig runt noll grader.

Järnvägsbron Trollhättan

På grund av stora nederbördsmängder under december i kombination med fulla sjöar har det utfärdats en klass två varning för mycket höga flöden. Detta märktes bland annat i nyårshelgen vid Halle- och Hunneberg, på bilden syns Byklevsfallet.

Byklevsfallet